Jejuno-İleal Bypass

İlk olarak Yunanistan Girit’ten Prof. Dr. John Melissas tarafından ortaya konulan bu teknikte tüp mide işlemine ilaveten izoperistaltik jejuno-ileal bir anastomoz yapılmaktadır. Dr. Melissas’ın kendisine ait çalışmada sadece tüp mide ameliyatı olan hastalar ile tüp mideye ilaveten jejuno-ileal bypass (JIB) yapılan hastalar karşılaştırılmış ve SG-JIB grubunda kilo kaybı oranlarının (EWL: Eexcess Weight Loss) daha yüksek (%77,8’e %67) olduğu tespit edilmiştir.