Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir çalışmada; şu anda kaç kilo olduğunuzun değil, hayatınız boyunca ulaştığınız en yüksek kilonun ölüm riski açısından en doğru gösterge olduğu açıklandı. Ulaşılan kilonun, ölüm riskini gösterme açısından yanıltıcı olabileceğini belirten uzmanlar; eğer kişi daha önce fazla kilolu veya obez ise, bu durumun vücutta yol açtığı tahribat ve geçirilen hastalıkların ölüm riskini artıracağını; anlık kilonun ise, bu faktörleri yansıtmakta yetersiz kaldığını ifade ettiler.

Araştırma ekibinden Boston Üniversitesi’nde görevli Dr. Andrew Stokes; elde ettikleri verilerin, “bilinçli bir şekilde kilo vermenin ölüm riskini artırdığı” şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguladı. Ancak Dr. Stokes’a göre; obez veya aşırı kilolu olup kilo verenler, kilo kaybından önceki hastalıkları sebebiyle yüksek ölüm riski altındalar. Dr. Stokes, bu durumu ve yaptıkları çalışmayı şu sözlerle açıkladı: “Yaptığımız çalışmada, ulaşılan en yüksek Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerini kullanarak; hayatı boyunca normal kilosunu korumuş insanlar ile daha önce obez veya fazla kilolu olup da, kilo vererek normal kiloya ulaşmış insanlar arasındaki farkı ortaya koymayı amaçladık. Ardından 1988-2010 yılları arasında gerçekleşmiş ölümlerle, elimizdeki verileri karşılaştırdık. Bunu yaptığımızda, normal kilolu olarak görünen insanların yaklaşık %39’unun, daha önce obez veya fazla kilolu olup, zaman içinde kilo vererek normal kilolarına ulaştıklarını ortaya çıkardık. Bunun, oldukça ciddi bir rakam olduğu ortada. Dahası, anlık kilo yerine maksimum kiloyu temel alarak ölüm oranlarını incelediğimizde, obezite gruplarıyla ilişkilendirilmiş ölüm riskinde ciddi değişimler meydana geldiğini de keşfettik. Rakamlarla açıklayacak olursak; 1. Klasman obezitede (VKİ=30-35), ölüm riski %10’dan %19’a, 2. klasman obezitede (VKİ=35-40), %47’den %65’e ve 3. klasman obezitede de (VKİ>40), %72’den %149’a yükseldi.’’

Geçmişteki kilonuzu asla göz ardı etmeyin

Dr. Stokes, elde ettikleri sonuçların; obeziteyle ölüm riski arasındaki ilişki incelenirken, şu anki kilo kadar, geçmişteki kilonun da önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı. Yaptıkları çalışmanın, bir bakıma sigara ile ölüm riski arasındaki çalışmalara da benzediğini söyleyen Dr. Stokes, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sigara ve ölüm riski incelenirken; sadece sigara içenler ve içmeyenler düzeyinde değerlendirme yaparsanız, hataya düşersiniz. Hatta, sigara içmenin çok da zararlı olmadığı gibi garip bir sonuca ulaşabilirsiniz. Yapılması gereken, hayatı boyunca hiç sigara içmemiş olanlarla, sigarayı bırakmış olanlar arasındaki farkı tespit etmektir. Bu tespit, sigara söz konusu iken yapılabiliyordu; ancak bizim çalışmamızın, benzer durumun obezite açısından da geçerli olduğunu göstermesi bakımından, bir ilk olduğunu düşünüyorum.’’