Uyku sırasında nefes tıkanıklığı, özellikle kilo sorunu olan bireylerde daha sıktır. Bu rahatsızlıkta üst solunum yollarının daralmış olması önemli bir rol oynar. Öte yandan kilolu bireylerde akciğer hacmi azalır ve akciğerlerdeki basınç artar. Bu nedenlerle havayolları etkilenir ve nefesteki daralma daha da ağırlaşabilir.

Yeni yapılan bir çalışmada; çeşitli derecelerde obez olan, bilinen akciğer hastalığı olmayan; ancak horlama ya da tıkayıcı tipte solunum durması şüphesi olan 263 kişi incelenmiş ve bu hastalarda, tıkayıcı tipte solunum durması olup olmadığı, uyku testi ile değerkendirilirken; akciğer hacimleri pletismografi ile ve havayolu direnci de uyarı titreşim sistemi ile gözden geçirilmiştir. Obez ve tıkayıcı tipte solunum durması olanlarda, akciğerlerin elastikiyetinde artış olduğu ve akciğer hacminin azaldığı, bunun sonucunda da; soluk verirken elastik basıncın anormal şekilde arttığı belirtilerek, toplam akciğer direnci ve havayolları direnci de belirgin olarak yüksek bulunmuştur.

Tıkayıcı tipte solunum durması, akciğerin elastik özelliklerini etkiler. Rahatsızlığın şiddeti arttıkça elastikiyet de artar. Sonuçta; akciğer hacmi düşer, havayolu direnci hem üst hem de alt havayollarında artar. Üst havayolunun daralması ve soluk verme sırasında basınç artışı, bu tipte solunum durmasının nasıl ortaya çıktığı konusunda yeni bir kavrayış sağlamaktadır.

KAYNAK: BMC Pulmonary Medicine 2015; 15(76)
Editör’ün Notu: Modern tıp, uyku sırasında solunum durması yaşayan bireylerde altın standart tedavinin uyku maskesi olduğunu iddia etmektedir. Halbuki; kilo sorunu, sıvı fazlası, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı olan bireylerde maskeyi çıkardıkları an bu tablo aynen devam etmektedir. Yani, maske sadece “o geceyi kurtaran” bir tedavidir. Defalarca yazdık ve söyledik: “Uyku apnesinde sorun metabolikse, çözümü de Metabolik Cerrahi olmalıdır.”