Türkiye’de ve Dünyada obezite hastalığı son dönemlerde ciddiyetini göstermiştir. Sağlığı bozacak düzeyde, normalden çok daha fazla yağ birikimine obezite denir. Bedendeki yağ oranının yağsız kütleye göre aşırı artması sonucu; boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının istenmekte olan düzeyin üstüne gelmesidir. Obezite, boy ve kilo seviyeleri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksi vki ile hesaplanır. Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden uzunluğunun karesine bölünmesiyle ortaya çıkar. Bu hesaplama değeri 30’dan daha fazla olan kişiler obez olarak kabul edilir. Bunun yanında 40’tan daha fazla olan kişiler ise morbid obez olarak tanımlanır. Sonuçta Türkiye’de ve Dünyada obezite temel sağlık sorunlarından biri olmuştur.

Obezitenin ameliyat yöntemiyle tedavisi vardır. Cerrahi işlem sonucu obezite sonrası sağlığınıza kavuşmak mümkündür. Diyet egzersiz gibi yöntemler kilo verme konusunda yeterli olmayabilir. Oysa tüp mide ameliyatlarından sonra aşırı kilolar büyük oranda giderilir. Aynı zamanda gastrik bypass yöntemi de obezite hastalığının bir tedavisidir. Obezite ölümcül bir hastalıktır. Komplikasyonları arasında tip 2 diyabet hipertansiyon gibi çok ciddi sağlık sorunları vardır.

OECD Ülkelerinde Erişkin Bireylerde Obezite Ne Haldedir?

OECD’nin açılımı Ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütüdür. 2017 yılında yayınlanmış OECD Obezite sonuçlarına göre, 2015 yılında OECD ülkelerinde toplam nüfusa oranla ortalama erişkin obezite oranı %19,5 olduğu saptanmıştır. Obezitenin çok az görüldüğü OECD ülkelerinin başında ise %3,7 ile Japonya gelmektedir. Diğer Ülker ise Güney Kore, İtalya, İsviçre ve Norveç’tir.

OECD Ülkelerinde Obez Çocuklar

OECD sonuçlarında 2014 senesinde 15 yaşındaki çocuklarda aşırı kilonun veya obezitenin en çok ortaya çıkmakta olduğu ülke %31 ile ABD. Sonrasında ise %24,5 ile Kanada, %21,5 ile Yunanistan ve %18 ile İzlanda gelmektedir.

Obezitenin nadir görüldüğü veya fazla kilonun en az gözlemlenmekte olduğu OECD ülkesi %9,5 ile Danimarka. Türkiye, Fransa ve İsviçre ise %12 oranıyla çocuklarda obezitenin en az görüldüğü diğer ülkelerden biridir.

Yapılan araştırmaların sonucunda 15 yaşındaki çocuklarda 2002 senesinden beri obezitenin en çok artış gösterdiği ülkeler Litvanya, Rusya, Polonya ve Estonya iken, yine aynı şekilde 2002’den beri yalnızca Danimarka ve İngiltere’deki çocuklarda obezite azalma yolundadır.
Obezite, birçok ülkede kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla görülmekte. Avrupa’daki 8 ülkede yapılmış olan çalışmanın sonucunda, eğitim düzeyi yüksek olan kadınlarda, eğitim seviyesi düşük olan kadınlara göre obez olma riski 2-3 kat çok daha az.

Türkiye’de ve Dünyada Obeziteyi Etkileyen Faktörler

Sosyo-ekonomik geçmiş ve eğitim düzeyi obeziteyi doğrudan etkilemektedir. Ayrıca “Obezite Belirtileri” adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Normal kilodaki bireyler ile fazla kilosu olan bireyler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak obez insanlar iş bulma anlamında çok daha fazla zorlanmaktadırlar. Yine fazla kilolu bireyler, çalışma saatleri ve hastalandıkları günler göz önüne alındığında yaratıcılıkları çok daha azdır. Ayrıca normal kilodaki insanlara göre %10 daha az gelir elde etmektedirler.

Son birkaç senedir OECD ülkelerinde obezite ile savaş için bir takım yeni politika girişimleri olmuştur. Fiyatlandırma ve mali önlemler, ulaşım politikaları (gidip gelmek için araba yerine farklı seçenekler), porsiyon ebatlarındaki yeniden şekillendirme, vergilendirme politikaları (sağlıksız ve çok şekerli yiyeceklerdeki vergi farkı) bunlara birer örnektir.

Radyo, televizyon ve bunun gibi diğer birçok kitle iletişim araçlarıyla  reklam çalışmaları yapıldı. Çocukların obez olmasının önüne geçme konusunda önemli bir yol olduğu da çalışmada belirtilmekte. 2017’den beri en az Türkiye, Şili, İzlanda, Polonya, İrlanda, Avustralya ve İspanya reklam çalışmalarını artırdı.