Çocuklarda Metabolik Sendrom

  • Post author:
  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Yorum

Yapılan son araştırmalar; ABD'deki ergenlerde tespit edilen metabolik sendrom oranlarının değişmediğini gösterdi. Ergenlerin incelendiği yeni yayımlanan bir çalışmada; kalp ve metabolizma ile ilgili risk faktörlerinden bazılarında, olumlu gelişmeler olduğu da gösterildi. Çalışma süresi içerisinde katılımcıların trigliserid düzeylerinde düşme, iyi kolesterolde (HDL) ise artış tespit edildi, bu değişimlere bağlı olarak metabolik sendromun şiddetinin de azaldığı gösterildi.

Okumaya devam edinÇocuklarda Metabolik Sendrom