Mide Katlama – Gastrik Plikasyon

  • mide-katlamaGastrik Plikasyon (Mide Katlama) ilk olarak İran’lı cerrah Muhammed Talebpour tarafından 2002 yılında uygulanmaya başlayan yöntem son dönemlerde popülarite kazanmaya başlamıştır. Herhangi bir anastomoz (bağlantı) içermediğinden, teknik olarak daha kolay bir işlem olarak kabul edilir.
  • Herhangi bir yabancı cismin kullanılmaması, ince bağırsak emiliminin bozulmaması, organ çıkarılma işleminin olmaması ve stapler kullanılmamasına bağlı maliyetlerin daha düşük olması bu uygulamanın temel avantajlarıdır.
  • Tüp mide ameliyatında olduğu üzere mekanik kısıtlama temelli bir ameliyattır ve hacim kısıtlaması üzerinden işlev görür. Tüp mide işleminden farklı olarak “Ghrelin” adı verilen ve açlık hissimizi tetikleyen hormon seviyeleri üzerinde herhangi bir azalmaya neden olmaz.
  • Dr. Talebpour kendisine ait 800 hastanın sonuçlarını yayınlamıştır. 10 yıllık takibe sahip 35 hastanın fazla kilo kaybı oranları %42 civarında olmuştur (1).
  • Cerrahi camiada yapılan tübülizasyon (tüpleştirme) işleminin uzun vadede genişleyeceğine yönelik endişeler hakimdir.
  • Etkinliği tüp mide ameliyatlarından daha düşük olup, mide kelepçesi ile eşdeğerdir.
  • “Geri çevrilebilir” bir ameliyat olarak lanse edilse de geri döndürme işlemi sıkıntılı ve zor bir uygulamaya dönüşebilir.
  • Abdelbaki ve arkadaşları tarafından yayınlanan derlemede %7 ile %15,3 arasında değişen komplikasyon oranları bildirilmiştir. Bunların başında da genellikle 1-2 hafta sürebilen bulantı ve kusma gelmektedir. Aynı derlemede hastaların %6,5’inin tekrar hastaneye yatma ihtiyacı duyduğu ve %4,6’sının erken dönemde tekrar ameliyat olma ihtiyacı olduğu da bildirilmiştir (2).
1) Talebpour M, et al. Twelve year experience on laparoscopic gastric plication in morbid obesity: development of the technique and patient outcomes. Ann Surg Innov Res 2012; 6(1): 7.
2) Abdelbaki TN, et al. Gastric plication for morbid obesity: a systematic review. Obesity Surgery 2012; 8(6): e80-1.