Sağlığı bozacak düzeyde normalden çok daha fazla yağ birikimine obezite denir. Bedendeki yağ oranının yağsız kütleye göre aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının istenmekte olan düzeyin üstüne gelmesidir. Obezitenin hesaplanmasında boy ve kilo seviyeleri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) hesaplaması kullanılır. Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden uzunluğunun karesine bölünmesiyle ortaya çıkar. Bu hesaplama değeri 30’dan daha fazla olan kişiler obez, 40’tan daha fazla olan kişi ise morbid obez olarak kabul edilir., Ülkelerin en mühim sağlık sorunları arasında obezite yer almaktadır.

OECD Ülkelerinde Erişkin Bireylerde Obezite Ne Haldedir?

2017 yılında yayınlanmış OECD Obezite sonuçlarına göre, 2015 yılında OECD ülkelerinde toplam nüfusa oranla ortalama erişkin obezite oranı %19,5 olduğu saptanmıştır. Obezitenin çok az görüldüğü OECD ülkelerinin başında ise %3,7 ile Japonya gelmektedir. Diğer Ülker ise Güney Kore, İtalya, İsviçre ve Norveç’tir.

OECD Ülkelerinde Aşırı Kilolu Ya da Obezite Görülmekte Olan Çocuklar

OECD sonuçlarında 2014 senesinde 15 yaşındaki çocuklarda aşırı kilonun veya obezitenin en çok ortaya çıkmakta olduğu ülke %31 ile ABD. Sonrasında ise %24,5 ile Kanada, %21,5 ile Yunanistan ve %18 ile İzlanda gelmektedir.

Obezitenin nadir görüldüğü veya fazla kilonun en az gözlemlenmekte olduğu OECD ülkesi %9,5 ile Danimarka. Türkiye, Fransa ve İsviçre ise %12 oranıyla çocuklarda obezitenin en az görüldüğü diğer ülkelerden biridir.

Yapılan araştırmaların sonucunda 15 yaşındaki çocuklarda 2002 senesinden beri obezitenin en çok artış gösterdiği ülkeler Litvanya, Rusya, Polonya ve Estonya iken, yine aynı şekilde 2002’den beri yalnızca Danimarka ve İngiltere’deki çocuklarda obezite azalma yolundadır.
Obezite, birçok ülkede Kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla görülmekte. Avrupa’daki 8 ülkede yapılmış olan çalışmanın sonucunda, eğitim düzeyi yüksek olan kadınlarda, eğitim seviyesi düşük olan kadınlara göre obez olma riski 2-3 kat çok daha az.

Sosyo-ekonomik geçmiş ve eğitim düzeyi obeziteyi doğrudan etkilemektedir. Normal kilodaki bireyler ile fazla kilosu olan bireyler karşılaştırıldığında, obez insanlar iş bulma anlamında çok daha fazla zorlanmaktadırlar. Yine yapılmış olan benzer olan çalışmaya göre fazla kilolu bireyler, çalışma saatleri ve hastalandıkları günler göz önüne alındığında yaratıcılıkları çok daha az olup normal kilodaki insanlara göre %10 daha az gelir elde etmektedirler.

Son birkaç senedir OECD ülkelerinde obezite ile savaş için bir takım yeni politika girişimleri meydana gelmiştir. Fiyatlandırma ve mali önlemler, ulaşım politikaları (gidip gelmek için araba yerine farklı seçenekler), porsiyon ebatlarındaki yeniden şekillendirme, vergilendirme politikaları (sağlıksız ve çok şekerli yiyeceklerdeki vergi farkı) bunlara birer örnektir.

Radyo, televizyon ve bunun gibi diğer birçok kitle iletişim araçlarıyla yapılan reklam çalışmalarının, çocukların obez olmasının önüne geçme konusunda önemli bir yol olduğu da çalışmada belirtilmekte. 2017’den beri en az 7 OECD ülkesi Türkiye, Şili, İzlanda, Polonya, İrlanda, Avustralya ve İspanya reklam çalışmalarını artırdı.