Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan bireyler obez; 40’ın üzerinde olan bireyler de morbid obez olarak kabul edilir. Obezite, tüm dünyada olduğu gibi, İngiltere’de de önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu sorun ile mücadele adına; İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) içinde yer alan obezite ameliyatı ile, obez bireyler başarı ile tedavi edilmektedirler. “PLOS Medicine” isimli tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; İngiltere’de yaşayan ve ileri derecede obez olan binlerce kişi, bu cerrahiden fayda görebilir. Araştırmada, Londra Sağlık Okulundan 3 bin 882 obezite hastasına ait kayıtlar incelendi.

Obezite ameliyatı geçirmiş olan ve herhangi bir cerrahi müdahale geçirmemiş hastalar, 4 yıl süre ile takip edildiler. Yapılan analizler sonrasında; obezite ameliyatı geçirmiş olan bireyler etkili bir şekilde kilo verirken, diğer grubun kilo değerlerinde anlamlı bir değişim gözlemlenmedi. Ameliyat olan hastaların; tansiyon, şeker ve kalp hastalıkları açısından korunduğunu gözleyen araştırmacılar; bu ameliyatların tüm obez bireylere uygulandığında, ortaya çıkacak sonuçların ne olacağı konusunda bazı çıkarımlarda bulundular.

Kalp krizi, diyabet ve yüksek kan basıncı

Uzmanlar, İngiltere’de yaşayan 1,4 milyon morbid obez bireye obezite cerrahisi uygulandığı takdirde; yaklaşık 80 bin yüksek tansiyon, 40 bin tip 2 diyabet ve 4 yıllık süre zarfında da, 5 bin kalp krizi olgusunun önlenebileceğini belirttiler. Ayrıca, tip 2 diyabeti olan 110 bin kişi ve yüksek kan basıncı olan 13 bin kişinin de, belirgin iyileşme göstereceği ifade edildi.
Londra Sağlık ve Tıp Okulu’ndan Dr. Ian Douglas, konuyla ilgili şunları söyledi: “Obezite, kuşağımızın en büyük sağlık sorunlarından birisi. Obeziteye paralel olarak, Britanya’da şu an için 3,5 milyon olan şeker hastası sayısı her gün artmakta. Obezite krizini çözmek için etkili yollar bulmak, halk sağlığı açısından uygulanacak başlıca strateji olmalıdır.”

Obezitenin etkili şekilde önlenmesi gerektiği vurgulayan Douglas, şöyle devam etti: “Mevcut durum itibarıyla, obezite hastalarına ameliyat yöntemleri ile kilo verdirmek mümkün. Bunun ötesinde, obezite cerrahisi, obezite ile ilişkili hastalıkların hem görülme riskini azaltmakta hem de varlığı halinde düzelmesini sağlamaktadır. Obezite ameliyatı olan kişilerin kalp krizi geçirme riski %70 oranında azalır. Diyabeti olanlarda ise şeker kontrolü ile ilgili düzelme olasılığı 9 kat artar. Kalple ilgili rahatsızlıklar üzerinde de olumlu etkiler görülmektedir.”

Obezite Ameliyatları önemli ve zorlu girişimlerdir

Britanya Kalp Vakfından Maureen Tablot ise, düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Yapılan bu yeni araştırma, önceden bildiklerimizi doğruluyor. Sağlıklık bir kiloyu korumak; kalp-damar hastalığı ve diyabet riskini azaltıyor. Bu çalışma, obezite cerrahisinin, yaşamı tehdit eden bazı önemli hastalıklar ile ilgili riskleri önemli ölçüde azalttığının bir göstergesidir.

Editör’ün Notu: Her tedaviye ait bir başarı ve başarısızlık oranı söz konusudur. Obezite cerrahisi, obezitenin diğer tedavileri başarılı olamadığı için ortaya çıkmış bir antitedir. Ancak, obezitenin cerrahi tedavisinde de, şayet hasta özelliklerine uygun prosedür seçilmez ise, bu uygulama sonucunda da başarısızlık bizleri bekliyor olacaktır.