Obezite ameliyatı geçiren bazı hastalarda, kemik mineral yoğunluğunun azaldığı ve bunun kemik yapısında bozulmalara neden olduğu açıklandı.Obezite ameliyatı geçiren bazı hastalarda, kemik mineral yoğunluğunun azaldığı ve bunun kemik yapısında bozulmalara neden olduğu açıklandı. Kemik yıkımındaki artışın uzun yıllar devam ettiğini belirten uzmanlar, bu tür ameliyatlardan sonra D vitamini eksikliği görülebildiğini de ifade ediyorlar.

Avusturya’da yapılan, “Obezite ameliyatından sonra kemik metabolizması” isimli çalışmada; obezite ameliyatları sonrasında görülen kemik ve kas kaybı, çok yönlü bir yaklaşım ile ele alındı. Çalışmada; mide bypassı ya da tüp mide ameliyatı geçirmiş 220 obezite hastası, bu sorunu nasıl aşabilecekleri yönünde incelendi.

Araştırmada; 110 hastadan oluşan iki ayrı grup oluşturuldu. İlk gruba, ameliyattan önceki 8 hafta boyunca, yüksek doz D vitamini yüklemesi yapıldı. Ameliyattan sonra ise; D vitamini, kalsiyum ve protein desteği ile, kişiye yönelik bir egzersiz programı uygulandı. Hastalar egzersiz programı sürecince, haftada en az 3 kez, 45 dakikalık Kuzey yürüyüşü yaptılar. Yürürken kayak sopasının da kullanıldığı bu egzersizin yanında; haftada en az iki kez, 30 dakikalık kas gücü eğitimi yaptılar. Diğer gruba ise, herhangi bir destek ya da egzersiz programı uygulanmadı.

Besin desteği ve egzersiz; obezite ameliyatı sonrası tavsiye edilmeli

Kemik mineral yoğunluğu; ameliyat öncesinde ve ameliyattan 6, 12, 18 ve 24 ay sonra ölçüldü. Aynı şekilde kemik yıkımına ait testler de; ameliyat öncesinde ve ameliyattan 1, 3, 6, 9, 12, 18 ve 24 ay sonra ölçüldü. Ameliyattan iki yıl sonra, hastalar tekrar değerlendirildi. Besin desteği ve egzersiz uygulanan hastalarda, kemik mineral yoğunluğunun daha iyi korunduğu ve yağ içermeyen vücut kitlesi kaybının daha yavaş olduğu açıklandı. Kemik yıkımına ait testlerin de daha iyi durumda olduğu belirten uzmanlar; ameliyat tipi ile ilişkili bir farklılık tespit edilmediğini vurguladılar.

Amerikan Kemik ve Mineral Araştırmaları Derneği’nin 2015 yılı toplantısında konuşan Dr. Christion Muschitz: “Obezite cerrahisinden sonra uygulanan besin desteği ve egzersiz, kemik üzerinde uzun süreli bir koruyucu etkiye sahiptir. Obezite ameliyatı uygulanan bütün hastalara tavsiye edilmelidir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Sonuçlar, derneğin dergisinde ve elektronik ortamda da yayımlandı.

Dr. Muschitz, bu çalışma ile ilgili temel mesajı şu şekilde vurguladı: “Egzersiz uygulaması ve besinlerle ilgili bazı öneriler; kemik mineral yoğunluğundaki hızlı ve devam eden düşüşü engellemek için zorunludur.” Dr. Catherine Rousseau ve meslektaşları da, toplantıda sunulan bir başka sunumda, kırık sayısının 4. yıldan sonra arttığını bildirdiler. Ayrıca, kırık sayısındaki artışın, kemik mineral yoğunluğundaki azalma ile uyumlu olduğunu da belirttiler. Araştırıcılar; daha uzun süreli verileri inceleyebilmek için, bireyleri izlemeye devam edeceklerini de vurguladılar.

KAYNAK: Journal of Bone & Mineral Research. 30 Eylül 2015.