Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışma, obezite ameliyatı uygulanmış hastalarda, kemik kırığı riskinin arttığını ortaya koydu. Amerikan Kemik ve Mineral Araştırmaları Derneği’nin 2015 yılı toplantısında sunulan araştırmaya göre; obezite ameliyatı olmuş, çoğunluğu orta yaşlı, obez kadınların oluşturduğu hastalarda, ameliyat sonrasında kemik kırığı riskinin yüzde 20 arttığı ve kırıkların genellikle ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde görüldü saptandı.Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışma, obezite ameliyatı uygulanmış hastalarda, kemik kırığı riskinin arttığını ortaya koydu. Amerikan Kemik ve Mineral Araştırmaları Derneği’nin 2015 yılı toplantısında sunulan araştırmaya göre; obezite ameliyatı olmuş, çoğunluğu orta yaşlı, obez kadınların oluşturduğu hastalarda, ameliyat sonrasında kemik kırığı riskinin yüzde 20 arttığı ve kırıkların genellikle ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde görüldü saptandı. Çalışmaya göre; obezite cerrahisi uygulanmış bireylerin omuz, kol, dirsek veya el bileğinde kırık oluşma riski iki kat artarken; kalça, bacak ve leğen kemiğinde kırık görülme riski üç kat artmıştı.

Obezite ameliyatıntan sonra kırık görülen bölgelerdeki değişikliğe neden olarak; obez bireylerin farklı şekilde düşmeleri ve özellikle emilimi bozan obezite ameliyatları sonrasında gelişen besin yetersizliğinin, kemik kitlesi üzerindeki etkisi ya da kilo kaybının, fiziksel aktiviteyi artırabileceğine bağlı olarak, sarsıntı nedenli kırık riskinin de artabileceği gösterildi.
Araştırma ekibinden Dr. Rousseau konuyla ilgili: “Obezite cerrahisi geçiren bu hastalar kemik kırılması açısından yüksek riskli bir grup. Bu nedenle ameliyat olan bireylerin takip sürecinde bu riskin de değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İlk kırıklar ameliyattan ortalama 3,5 yıl sonra gerçekleşebiliyor

Dr. Rousseau ve meslektaşlarının, geçmiş deneyimlere dayanarak verdiği bilgilere göre; obezite cerrahisi uygulanan hastalar; kemik kayıpları ve kemik metabolizmasında değişiklikler ile karşılaşıyor. Ancak, bu risk daha önce belirgin değildi. Bu konuyu araştırmak üzere, Kanada’nın Quebec bölgesinde 2001 yılından 2012’ye kadar, obezite ameliyatı uygulanmış, yaş ortalaması 42 olan ve çoğunluğunun kadın olduğu 10 bin 662 bireyden elde edilen veriler analiz edildi. Veriler; ameliyat olmamış 31 bin 986 obez ve obez olmayan 31 bin 986 sağlıklı bireyin yaş ve cinsiyet bilgileri dikkate alınarak karşılaştırıldı.

Oldukça ilginç bir veri ise; ortalama 4,2 yıllık (1-12 yıl) takip verisi elde edilen çalışmada, obezite ameliyatı uygulanmış hastalarda, ameliyat öncesi dönemde kemik erimesinin, diğer gruplardan daha az olmasıydı. Buna rağmen cerrahi operasyon geçiren grupta, ameliyattan ortalama 3,5 yıl sonra, hastalar ilk kemik kırıkları ile tanışmışlardı. Bu grupta, diğer iki hasta grubuna göre, kemik kırığı gelişme riski belirgin olarak daha yüksek idi. Cerrahi uygulanmayan diğer iki grupta ise, kemik kırığı riskinde bir değişiklik saptanmadı.

Emilimi bozan obezite ameliyatlarında risk daha yüksek

Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri ise; özellikle omuz, kol, dirsek, ön-kol ve el bileği gibi üst bölgeler ile; omurga, kalça, bacak ve leğen kemiği gibi merkezi bölgelerdeki kırık risklerinin belirgin bir artış göstermesiydi. Her ne kadar çalışmada -özellikle- obezite derecesine ait veriler yeterli ölçüde incelenmemiş olsa da; emilimi bozan ameliyatlarda bu riskin çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

Kaynak: Amerikan Kemik ve Mineral Araştırmaları Derneği 2015 Yıllık Toplantısı; Seattle. FR0361, 9 Ekim 2015’te sunuldu.