JAMA isimli tıp dergisinin Şubat sayısında yayımlanan bir çalışmaya göre; 35-74 yaşları arasında uygulanan mide bypass ameliyatı, uzun vadede yaşam süresini artırıyor. Çalışma; Amerika’daki Brigham Young Üniversitesi’nden, Dr. Lance Davidson ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Davidson ve meslektaşları, yaptıkları çalışmada; ameliyat öncesi VKİ ortalaması 45 olan ve 1984 – 2002 yılları arasında mide by-pass ameliyatı geçiren 7 bin 925 hastanın verilerini kullandılar. Önceki çalışmalardan, ameliyat olmuş hastalarda; diyabet, kalp hastalığı, kanser ve tüm nedenlere bağlı ölümlere; ameliyat olmamış hastalara kıyasla, daha az rastlandığı bilinmekteydi.

Yeni analizlerde; yaş ve cinsiyet ile ilgili farklar araştırıldı. Örneğin, 35 yaş ve üzerindeki bireylerde, mide bypass ameliyatı geçiren kadın ve erkeklerde, benzer oranlarda daha az ölüm görüldü. Öte yandan; 35 yaşın altındaki bireylerde, ameliyat geçiren grupta daha fazla sayıda ölüm gözlendi. 35 yaşın altındaki kadınlardaki ölümler ise özellikle belirgindi. Artış gösteren ölüm oranlarının, kasıtlı ya da kasıtsız şekilde; yaralanma, zehirlenme ve trafik kazası gibi dış kaynaklı nedenlere bağlı olduğu belirtildi. Daha önceki bir çalışmada, obezite cerrahisinden sonra intihar riskinde beklenmedik bir artış da gösterilmişti. Dr. Davidson “Alınması gereken önlem; 35 yaşından küçük, depresyon ya da diğer nedenlerle dış kaynaklı ölüm riskine yatkın olan bireyleri daha yakından takip etmek.” dedi.

Ameliyat kararı öncesinde detaylı bir planlama gerekiyor

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Malcolm Robinson, çalışmanın yayımlandığı derginin başyazısında şu açıklamaları yaptı: “Genç erişkinlerin, elektif cerrahi girişimler açısından genellikle az risk taşıdıkları düşünülür. Yaşlı bireylerde ise risk daha fazla kabul edilir. Bu çalışmada Davidson ve arkadaşları, mide bypass ameliyatı geçirenler için bu görüşlere karşı sonuçlar öne sürüyor.”

Robinson, hasta seçimi ile ilgili olarak, sonucu yorumlamayı güçleştiren bazı akıl karıştırıcı faktörlerin olabileceğini; ancak mide bypass ameliyatının, ölüm oranlarını azaltma yönündeki faydasının çok açık olduğunu belirtti. Dr. Davidson, araştırma ile ilgili şunları son olarak söyledi: “Mide bypass ameliyatı; ölüm oranlarını, geniş bir yaş aralığında belirgin bir şekilde azaltmıştır. Ancak, obezite ameliyatlarını önermeden önce, hem genç hem de yaşlı hastalarda; gerekli tetkiklerin, cerrahi için seçilme sürecinin ve ameliyat sonrasındaki desteğin akılcı bir şekilde planlanması gerekmektedir.

Editör’ün Notu: Obezite ameliyatları bir cerrahın tek başına yapabileceği uygulamalar değildir. Bu konu ile ilgili her gün yeni kanıtlar ortaya çıkıyor. Bu tedaviler, ancak iyi eğitilmiş ve kendini adamış ekiplerce yapıldığında yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Ayrıca, bu ve benzeri çalışmalar vasıtası ile hasta takipleri, takip protokolleri ve veri tabanlarının önemi de daha iyi anlaşılmaktadır.