Karın germe ameliyatı (Abdominoplasti), karın bölgesine uygulanan bir estetik cerrahi girişimidir. Bu ameliyatta; karın derisinin fazla kısımları alınır, gevşemiş karın kasları sıkılaştırılır ve göbek deliği yukarı kayar. Ameliyat sonrasında, görünür yara izleri çok azdır.

Karın germe işlemi, sık yapılan ve giderek artış gösteren estetik cerrahi girişimlerinden biridir. Öyle ki, 2000 yılından 2013 yılına kadar, bu uygulamanın sıklığında %78’lik bir artış tespit edilmiştir. Bu türde girişimlerin sayısının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu artış, tüm estetik cerrahi girişimlerin artmasına bağlı değildir; aynı zamanda, obezite cerrahisi sonrasında ileri düzeyde kilo veren çok sayıda hastanın olmasına da bağlıdır.

Karın germe ameliyatına bağlı sorunlar; ameliyattan hemen sonra, erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilir. Ameliyattan sonra, derin yerleşimli bacak ve akciğer damarlarında tıkanma gibi sorunlar görülebilir; ancak bunlar hayati tehlikesi olan durumlardır. Ameliyat sonrasında erken dönemde; kan toplanması ile oluşan şişlikler, bölgesel mikrobik iltihaplanma, deri ya da yağ dokusu kaybı ve yara açılması gibi sorunların yanı sıra, geç dönemde; karın kaslarında tekrarlayan ayrılma, yara izinde büyüme, sinir yaralanmasına bağlı belirtiler gözlenebilir.

Ameliyat sonrası sürekli ağrı, yaygın olarak gerçekleştirilen uzuv kaybı, göğüs kafesinin açılması, kasık fıtığı onarımı gibi birçok cerrahi girişimden sonra rastlanan ve iyi bilinen bir sorundur. Estetik ameliyatlar sonrasındaki ağrı hakkında bilinenler daha azdır. Dr. Benjamin Presman ve meslektaşları; karın germe ameliyatı sonrası sürekli ağrı görülme sıklığı ve bu ağrının özelliklerini araştırmışlardır.

Danimarka’daki Aalborg Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde, 2006–2014 yılları arasında karın germe ameliyatı geçiren 217 hastaya, Eylül 2014’te bir mail gönderildi. Hastalar, mesaj içerisindeki bağlantı aracılığıyla, ağ tabanlı bir ankete yönlendirildiler. Ankette; ağrı, karın derisinde normal olmayan duyumlar ile fiziksel ve psikolojik işlevlere yönelik sorular yer almaktaydı. Cerrahi girişim ile ilgili hasta memnuniyeti, bir ölçek ile değerlendirildi.

Anketi 170 hasta yanıtladı. Hastaların %8.2’si (14 hasta), son 7 gün içerisinde ameliyat ile ilişkili ağrı hissettiğini belirtti. Ağrı, genellikle göbek altında, ameliyat kesisinin olduğu yerde idi. Bu nedenle; ağrıya, sinirin bu alanda doğrudan yaralanmasının sebep olduğu düşünüldü. Ağrı, sinir hasarına bağlı ağrı tipi ile uyumluydu; ancak ağrısı olan hastalardan hiçbirisi, kılavuzlara uygun olan bir tedaviyi almamıştı. Normal olmayan deri duyumları da yaygın idi. 138 hastada (%81) bu tipte duyumlar gözlendi. Aşırı duyarlılık, hastaların %23’ü tarafından belirtildi. Bu durum, sürekli ağrısı olanlarda daha fazlaydı.

Cerrahi girişimden memnun olan hastaların oranı %88 idi (149 hasta). Çoğu hasta, psikolojik ve fiziksel açıdan iyileşme kaydettiğini bildirdi. Ağrısı olan hastalar cerrahi girişim ile ilgili hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Bu hastalar, cerrahiyi başkalarına önermekte isteksizdi.

Editör’ün Notu: Abdominoplasti sonrasında genelde hasta memnuniyetinin yüksek olmasına karşın, karın derisinde normal olmayan duyumlar yaygındır ve sürekli ağrı riski vardır. Özel bir tedavi gerekli olabilir. Hastalar cerrahi öncesinde bu konular ile ilgili bilgilendirilmelidir. Karın germe ameliyatları ile ilgili daha büyük sorun ise; özellikle son dönemlerde, bazı “diplomadaşlarımız” tarafından bu işlemin diyabete de iyi geleceği şeklinde yapılan yorumlardır. Bu talihsiz açıklamalar bilimsel olmadıkları gibi, doğru da değildirler.