İsveç’te bulunan Gothenburg Üniversitesi’nden Dr. Fredrik Bäckhed ve ekibinin obezite ameliyatı olmuş bir grup hastada yaptığı araştırma, obezite ameliyatı sonrasında, ameliyatın üzerinden çok uzun bir zaman geçse bile, bağırsak içerisindeki bakteriyel florada son derece olumlu değişiklikler meydana geldiğini gösterdi. Çalışma sonuçları, meydana gelen bu değişikliklerin hastaların ne kadar kilo verdiğinden ziyade ameliyat yöntemleriyle ilgili olduğunu gösteriyor. Bu açıklama, başta probiyotik besinler olmak üzere, cerrahiye alternatif pek çok farklı tedavi yönteminin önünü açabilecek bir bilgi.

Araştırmanın temel noktasını, obezite ameliyatı olmuş ve ameliyatın üzerinden ortalama 9 yıl geçmiş hastaların dışkı analizleri oluşturuyor. Hastaların bağırsaklarındaki bakteri florasında, benzer düzeyde olumlu ve kalıcı değişiklikler meydana geldiği gözlemlendi.

Çalışmada asıl dikkat çeken nokta ise; ameliyat sonucu ortaya çıkan bu etkilerin transfer edilebilir olmasıydı. Ameliyat olmuş bireylerin dışkıları, bu araştırma için özel olarak yetiştirilmiş ve kendi bağırsakları bakterilerden temizlenmiş (florasız) farelere transfer edildiğinde, bu farelerin yağ moleküllerini hızla yakıp, metabolize edebildikleri ve yağları depolamadıkları gözlemlendi. Obez olup, herhangi bir ameliyat geçirmemiş hastalara ait dışkıların, benzer özelliklere sahip farelere transfer edildiğinde ise yağların yakılamadığı ortaya çıktı.

Araştırmacıların dikkat çektiği bir diğer nokta ise ameliyattan sonra bakteri tipinde ortaya çıkan bu değişikliğin her ameliyatta aynı düzeyde olmadığı idi. Her ameliyatın etki düzeyi nasıl farklı ise, bağırsak bakterileri üzerinde yaptığı etki de farklılık göstermekte. Özellikle ince bağırsakların son kısmına yapılan müdahalelerde bu olumlu değişiklik çok daha belirgin. Daha da önemlisi, ameliyat uygulandıktan yıllar sonra bile bu tedavi edici etki korunarak devam ediyor.

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik de yaptığı açıklamada, çalışmanın obezite tedavisinde kullanılmakta olan ameliyatlara ait çok bilinmeyen; ama çok önemli bir diğer etkinliği ortaya koyduğunu ifade etti. Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Burada vurgulanması gereken iki önemli nokta var: Bunlardan ilki, ameliyatların olumlu etkileri uzun yıllar boyunca devam etmekte ve bu etkinlik çok sayıda mekanizmanın bir araya gelmesi ile elde ediliyor. İkincisi, yapılan her ameliyatın farklı bir etkinlik düzeyi var ve bu etkinlik ince bağırsakların neresine hangi müdahalede bulunduğunuz ile direk bağlantılı”.