ABD Johns Hopkins Obezite Cerrahisi Merkezi’nde yapılan bir çalışmaya göre; obezite ameliyatı olacak hastalarda D vitamini düzeyinin düşük olması, ameliyat sonrasında komplikasyon oluşma riskini artırabiliyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Obesity Science & Practice isimli tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre; kış aylarında veya ülkenin kuzeyindeki obezite cerrahisi merkezlerinde yapılan ameliyatlarda, yara yeri açılması ve enfeksiyon başta olmak üzere, cerrahi komplikasyonların görülme sıklığının daha yüksek olduğu kaydedildi.

Araştırma sorumlusu Dr. Leigh Peterson, çalışma hakkında ilginç bilgiler paylaştı. Sağlıklı bir D vitamini seviyesi için, D vitamini açısından zengin besinlerle birlikte, güneş ışınlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Peterson; soğuk kış aylarının ve ekvatordan uzakta yaşamanın, D vitamini seviyesini düşüren doğal sebepler olduğunu anımsattı.

Çalışmalarını; birbirine denk kabul edilebilecek obezite cerrahisi merkezlerinde ortaya çıkan, farklı komplikasyon oranları üzerine derinleştirdiklerini belirten Dr. Peterson; komplikasyon oranlarını etkileyen, cerrahi yeterlilik veya hizmet kalitesinden bağımsız bir faktör üzerinde yoğunlaştıklarını açıkladı. Dr. Peterson, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dikkatimizi çeken; kış aylarında yapılan ve bilhassa ülkenin kuzeyinde yer alan obezite cerrahisi merkezlerinde, komplikasyon oranlarının daha yüksek olması oldu. Her ikisinin de ortak noktası, D vitamini seviyesini düşüren unsurlar olmasıydı. Kendi kliniğimize başvuran hastalara yaptığımız D vitamini ölçümleri de bu düşünceyi doğruluyor. Buna göre; obezite cerrahisi olmak isteyen hastaların %92,9’unun D vitamini seviyesi yetersiz (< 30 ng/mL), %71.4’ü ise D vitamini eksikliği (< 20 ng/mL) çekiyor.”

En büyük sorumluluk doktorlarda

Obezite cerrahisi öncesinde, hastaların D vitamini seviyelerinin kontrol edilmesi; Amerikan Klinik Endokrinologlar Derneği, Obezite Derneği ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahlar Derneği başta olmak üzere, pek çok kurum ve kuruluş tarafından yayımlanan rehberlerde doktorlara tavsiye ediliyor. Ancak Dr. Peterson’a göre pek çok cerrah, bu tavsiyeleri tam anlamıyla uygulamıyor. Bu sebeple cerrahların, obezite ameliyatı olacak hastaların D vitamini seviyesini mutlaka ölçtürmesi, yeterli seviyede değilse gerekli tedavileri uygulaması gerekiyor.
Elde edilen sonuçların; obezite ameliyatı olacak hastaların D vitamini desteğinden fayda göreceğini ortaya koyduğunu belirten Dr. Peterson “Bu desteğin, hastaya gerekli olup olmadığına; eğer gerekli ise, uygulanacak dozun ne kadar olacağına, o hastanın doktoru karar vermelidir” dedi.