Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırma; ailelerin bilinçlendirilmesi ve desteği ile, çocuklarda obezitenin büyük oranda engellenebildiğini ortaya koydu. Otago Üniversitesi’nden Dr. Rachael W. Taylor ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırma, randomize yöntemi ile yürütüldü. Yaşları 4 ile 8 arasında değişen 206 çocuğun katılımı ile yapılan araştırmada; ailelerin büyük çoğunluğunun, çocuklarının obez olduğunun farkında olmaması dikkat çeken bir nokta oldu.

Obezitenin temelleri çocukluk dönemlerinde atılıyor

Çalışmaya alınan aileler iki gruba ayrıldı. Her iki grupta yer alan anne ve babalar, çocuklarının kilolu veya obez olduğu hakkında bilgilendirildi. Birinci grupta yer alan aileler için, ebeveynlere yönelik kişiselleştirilmiş aylık eğitim ve destek programı uygulanırken; ikinci grupta yer alan ailelerde sadece normal bir tedavi planı oluşturuldu. İki yıllık sürecin sonunda takip oranı yüzde 88 olarak gerçekleşirken; destek programı alan ailelerin çocuklarının, almayan ailelerin çocuklarına oranla VKİ (Vücut Kitle İndeksi) oranlarının daha düşük olduğu gözlemlendi. Buna ek olarak; destek programında yer alan çocukların, fiziksel olarak daha aktif oldukları ve beslenmelerinin daha düzenli olduğu da çalışmadan diğer önemli sonuçları arasında.

Dr. Taylor, yetişkinlerde görülen obezitenin, çocukluk döneminde temellerinin atıldığının artık bilindiğini hatırlattı. Elde ettikleri verilerin, çocuklarda obezitenin önlenmesinde, aile desteğinin ve bilinçlendirmenin hayati öneme sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.