Transit Bipartisyon

transit-bipartisyonTransit Bipartisyon Brezilya’lı cerrah Sergio Santoro tarafından tıp literatürüne kazandırılan bir tekniktir. Transit Bipartisyon tekniği diğer tekniklere benzer şekilde bir tüp mide işlemine ilaveten, diğer işlemlerden farklı olarak ince bağırsağın on bölümünün tamamı midenin alt kısmına ikinci bir çıkış sağlanarak yapılır. Bu sayede yenilen yiyeceklerin ince bağırsakların tüm segmentlerinden geçişi sağlanır.

Transit Biparisyon'da öncelikle ince bağırsakların kalın bağırsaklarla birleştiği noktadan itibaren 100 cm sayılır ve bu kısım işaretlenir. 150 cm daha sayılarak, ince bağırsakların kalın bağırsakla birleşme yerinden itibaren 250. cm’de ince bağırsak kesilir. Kesilen alt uç mideye bağlantı yapılır. Üst uç ise daha önceden işaretlenmiş olan 100. cm’e bağlanır. Bu sayede ince bağırsakların son 250 cm’lik kısmına direk yiyecek girişi sağlanmış olur. Tek önemli nokta yiyeceklerin yaklaşık 1/3’ü doğal yol olan oniki parmak bağırsağından, 2/3’ü ise yeni yapılan bağlantı sayesinde ince bağırsakların son kısmından geçer. Bu ameliyatın en büyük avantajı hastaların %5’inden az bir kısmında uzun vadeli sadece demir ihtiyacı olduğudur. Hastaların %95’inden fazlası hiçbir takviyeye ihtiyaç duymaksızın hayatlarına devam edebilirler.