Vertikal Bantlı Gastroplasti (VBG)

vgbGünümüzde, VBG işlemi artık klinik uygulama alanı bulamayan bir yöntem olup, halihazırda Bariatrik Cerrahi uygulamalarının sık yapıldığı merkezlerce bilinmesi ve gerekli şekilde revize edilmesi gereken bir uygulama olarak yer etmektedir.