İleal İnterpozisyon (Transpozisyon)

ileal-interpozisyonİleal İnterpozisyon ya da İleal Transpozisyon (İT) ameliyatının iki farklı versiyonu vardır. Her ikisinde de tüp mide işlemi standart olarak yapılır. Metabolik Cerrahi uygulamalarına temel teşkil eden versiyonda (Diverte İleal Transpozisyon) mide ile 12 parmak barsağı arasındaki bağlantı kapatılır ve ince barsağın son kısmı mide ile ince barsağın baş kısmı arasına konumlandırılır. Bu sayede mideden çıkan yiyecekler önce ince barsağın son kısmına, oradan da ince barsağın baş kısmına girerler. Böylelikle ince barsağın son kısmı kaynaklı “iyi hormonlar” aktive edilmiş olurlar. Daha çok obez hastalarda uygulanan diğer versiyonda ise mide ile 12 parmak barsağı arasındaki bağlantı kapatılmaz ve ince barsağın son kısmı ince barsağın başlangıç kısmına yerleştirilir. Bu ameliyat çok efektif kilo kontrolü sağlamasına rağmen, özellikle çok ciddi kilo problemi olmayan diyabet hastalarında şeker kontrolü istenilen oranlara ulaşamamıştır.

Klasik (Diverte) İleal Transpozisyon  ameliyatında 3 farklı işlem yapılır. Birincisi, midenin sol yarısı veya sol üst kesiminin çıkarılması işlemidir. İkincisi, mide ile 12 parmak barsağı arasındaki bağlantının kapatılmasıdır. Üçüncüsü ise, ince barsakların son kesiminden 170 cm’lik bir segment hazırlanarak mide ile ince barsağın başlangıç bölümü arasına yerleştirilmesidir. Bu ameliyatta midenin sol üst kesimi alınmaktadır. Bu, hastanın kilosuna göre değişmekle beraber hacimsel anlamda yaklaşık 1/3’lük bir kısmının alındığı anlamına gelir. Bu uygulamanın nedenlerine gelince;

  1. a) Ghrelin isimli iştah açıcı maddenin salgılandığı hücre kitlesini azaltmak,
  2. b) Hacim kısıtlaması sağlamak,
  3. c) Şayet sadece ileal interpozisyon yapıp mide üzerinde herhangi bir işlem yapılmazsa ince barsak kaynaklı hormonlar nedeniyle pasaj çok yavaşlar. Bu durumda ortaya çıkan inatçı bulantı ve kusmalar ile seyreden mide genişlemesini (gastrik dilatasyon)engellemek,
  4. d) Bağlantıların alt batında sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için midenin kalın barsağın orta kesiminin altından alt batına geçirilmesi gerekmektedir. Midenin kalın barsak altından daha rahat ve gerginlik olmaksızın geçirilmesini sağlamak. İşte bu dört nedenden dolayı İleal Transpozisyon ameliyatında rutin olarak mide küçültmesi yapılmaktadır.